|||ที่ Alight |เรารู้ดีว่าแต่ละองค์กร|มีความแตกต่างกัน|การนำเสนอ|โซลูชัน|ในการดูแลพนักงานเหมือนๆกัน|จึงไม่ตอบโจทย์||

|||Alight พร้อมที่จะร่วมมือ|ด้วยความเชี่ยวชาญ|เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณ|เติบโต|ไม่ว่าองค์กรของคุณ|จะอยู่ส่วนใด|ของเส้นทางสู่ความสำเร็จ|นับตั้งแต่เรื่องความพร้อม|ของโครงการบริหารทางการเงิน|และการพลิกโฉม|ระบบทรัพยากรบุคคล|ไปจนถึงการใช้งาน|ระบบคลาวด์|แบบครบวงจร|และการบริหารงาน|ที่ดำเนินอยู่ Alight จับมือกับผู้ให้บริการ|เทคโนโลยีชั้นนำ|ในวงการเช่น| Cornerstone และ Workday เพื่อรับประกันว่า|องค์กรคุณ|จะได้รับประโยชน์|จากประสบการณ์สูงสุด|และคุ้มค่าแก่การลงทุน|มากที่สุด||

|||ติดต่อ Alight||

|||ทีมงานของเราจะเน้นให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ|ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล|ระบบเงินเดือน|และการเงิน|ที่มีโอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้||

|||โซลูชันแบบครบวงจรของเรา|จะช่วยตอบโจทย์|ความต้องการของคุณ|ในการปฏิบัติ|ตามแผนที่วางไว้|ทั้งในปัจจุบัน|และอนาคต||

|||การให้คำปรึกษา||

|||ความเชี่ยวชาญ|ด้านการพลิกโฉม HCM|บนระบบคลาวด์|จะทำให้คุณ|ได้รับทรัพยากรทุกอย่าง|ที่คุณจำเป็นต้องการ|ในทุกที่|และทุกเมื่อ|ที่คุณต้องการ||

การพลิกโฉม|ระบบทรัพยากรบุคคล

|||ความเชี่ยวชาญ|ในการช่วยเหลือองค์กรต่างๆ|ด้วยระบบทรัพยากรบุคคล|ที่ลงทุนน้อย|แต่ได้ผลลัพธ์มาก|ในการ Transformation|อย่างเต็มรูปแบบ|ที่ประกอบด้วย||

 • |||กลยุทธ์ด้านการจัดการ|ทรัพยากรบุคคล||
 • |||การประเมินสถานการณ์|ความพร้อมในปัจจุบัน||
 • |||กรณีศึกษา||
 • |||โครงสร้างของ|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล||
 • |||ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน|พร้อมด้วยความช่วยเหลือ|ด้านการดำเนินงาน||

|||ประสบการณ์ของพนักงาน||

|||เพิ่มความมั่นใจ|ความร่วมมือกัน|และการใช้โปรแกรม|ด้วยโปรแกรม|ที่ออกแบบมา|เป็นอย่างดี|ซึ่งจะช่วยจัดการ|กับความต้องการ|ที่มีลักษณะเฉพาะตัว|การปรับรูปแบบ|ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล|และประสบการณ์|บริการของเรา:||

 • |||การนำเสนอคุณค่าของพนักงาน||
 • |||การมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด||

|||การบริหารการเปลี่ยนแปลง||

|||รับมือกับการเปลี่ยนแปลง|ที่เกิดจากโครงการ|พลิกโฉมองค์กร|หรือโครงการ|เทคโนโลยีอื่นๆ|ด้วยการดำเนินงาน|ตามคำแนะนำ|ที่จะช่วยลดความเสี่ยง|ในการลงทุนด้านต่างๆ||

 • |||การบริหารการเปลี่ยนแปลง||
 • |||การบริหารโครงการ||

|||เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ||

|||จากประสบการณ์ของเรา|เพื่อช่วยพลิกโฉม|ระบบทรัพยากรบุคคล|ในโลกดิจิทัล ผ่านการให้คำแนะนำ|การริเริ่มใช้งาน|การดำเนิน|โครงการด้านเทคโนโลยี|และระบบอัตโนมัติของคุณ||

 • |||กลยุทธ์ในการเลือกสรร|เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล||
 • |||การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงระบบ||
 • |||การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ||

|||ระบบคลาวด์||

|||ใช้ประโยชน์จากแนวทางด้าน SaaS |แบบองค์รวม|ทั้งระบบ HCM |และระบบบริหารด้านการเงิน|ทีมงานของคุณ|จะดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น|และอัจฉริยะยิ่งขึ้น|โดยไม่ต้อง|แบกรับความเสี่ยงเพิ่มเติม||

|||การออกแบบและติดตั้งระบบ||

|||ขจัดความเสี่ยง|จากการลงระบบได้อย่างง่ายดาย||

|||โซลูชันระดับโลกของเรา|ทำให้การย้ายระบบ HCM |ระบบเงินเดือน|และระบบบริหาร|ด้านการเงินไปยัง|ระบบคลาวด์|เป็นเรื่องง่าย|ด้วยแนวทาง|แบบองค์รวมของเรา|ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน|ที่ผ่านการรับรอง|และมีความทุ่มเท|ต่อการบริหารระบบ| SaaS เพื่อขจัดความเสี่ยง|ทั้งในระยะสั้น|และระยะยาว|ทำให้คุณมีความมั่นใจ|ต่อการปฏิรูปองค์กร|ให้ดียิ่งขึ้นได้||

|||บริการของเรารวมถึง:||

 • |||การโอนย้ายข้อมูล||
 • |||การปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งค่า||
 • |||การพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบอื่น||
 • |||การบริหารการเปลี่ยนแปลง||
 • |||การทดสอบ||
 • |||เปิดใช้งานโปรแกรมอื่นๆ|หลังจากการใช้งานจริงบนระบบ||

|||บริการจัดการแอปพลิเคชัน|บนระบบคลาวด์||

|||ปรับปรุงประสิทธิภาพ|ของกระบวนการใช้งาน|ทั้งกระบวนการ|ให้ดีที่สุด|ลดความเสี่ยง|และเพิ่ม ROI ของคุณ|ให้ได้มากที่สุด||

|||การบริการจัดการ|แอปพลิเคชัน|ในระยะยาว||

|||ลดสิ่งที่คาดเดาไม่ได้|และเพิ่ม ROI ของคุณ|ให้ได้มากที่สุด||

|||หากองค์กรของคุณ|อยู่บนแพลตฟอร์ม SaaS เรียบร้อยแล้ว|ให้เราช่วยปรับปรุง|ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของคุณ|ให้เต็มประสิทธิภาพ|เพื่อให้คุ้มค่า|กับการลงทุนมากที่สุด|ด้วย AMS Solution ของเรา|จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า|ระบบของคุณ|จะทำงานได้|อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด|และมีความสอดคล้อง|ทางการเงินอย่างสมบูรณ์||

|||บริการที่ดีเยี่ยม|ในงบที่คุณสบายใจของเรา|ประกอบด้วย:||

 • |||การประเมินระบบและระบบเชื่อมต่ออื่นๆ||
 • |||การจัดการระบบ||
 • |||การจัดการกับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น||
 • |||ความช่วยเหลือและการให้|คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบ||
 • |||ติดตั้งฟีเจอร์ และฟังก์ชันใหม่ๆ||
 • |||ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ|โครงการริเริ่มสำหรับธุรกิจ||
 • |||การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือ|เกี่ยวกับการกำหนด Road Map เชิงกลยุทธ์||
 • |||การรายงานข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์||

|||เราถือว่าความยึดมั่น|ที่เรามีให้กับต่อลูกค้า|เป็นมากกว่า|แค่เรื่องงาน||


|||การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล|เป็นการให้คำนิยามใหม่ว่า|สถานที่ทำงานในอนาคต|ควรหน้าตาเป็นอย่างไร|Alight People Matters|และ Tokopedia|ได้หารือกันว่าเรื่องนี้จะส่งผลIต่อองค์กร|ที่เริ่มปฏิรูปตนเองไปแล้วอย่างไร||

|||ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่อง|การลงระบบเท่านั้น|แต่ยังเป็นเรื่อง|ของการให้คำแนะนำด้วย|ประสบการณ์ที่ฉันมีกับ [Alight]|เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด|เพราะตอนที่เราพัฒนา|ฉันก็ไม่ได้เอาแต่บอก|วิธีพัฒนาเท่านั้น||

Yusin
|||การพัฒนาองค์กร,|Tokopedia||

|||Go-Jek พูดคุย|เกี่ยวกับวิธีที่การพลิกโฉม|ธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล|ได้กําหนดบทบาท|ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลใหม่|โดยเฉพาะอย่างยิ่ง|ในบริษัทดิจิทัล||

|||เมื่อประสบการณ์ของพนักงาน|กลายมาเป็นเรื่องสำคัญ|ของอนาคต|สำหรับการทำงาน|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล|ก็ต้องรับฟัง|และจัดทำแนวทาง|แบบองค์รวม|ให้แก่พนักงานได้มาก|และดียิ่งขึ้น|แนวทางดังกล่าว|จะผสมผสาน|แนวปฏิบัติ|ด้านการบริหาร|ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น|แบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยี||

Monica Oudang
ประธานเจ้าหน้าที่|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล|แห่ง Go-Jek

|||บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |ได้แบ่งปันเรื่องราว|การพลิกโฉมธุรกิจ|ด้วยแนวคิดดิจิทัล|ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง||

|||เพราะฉะนั้น |เราต้องเปลี่ยนแปลง|วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆ |จากวิธีแบบดั้งเดิม|เป็นวิธีใหม่ |รวมถึงหา|แพลตฟอร์มและวิธีใหม่ๆ |ในการช่วยให้|พนักงานของเรา|เปลี่ยนแปลงตนเอง|ด้วยแนวคิด|ดิจิทัลด้วย|ซึ่งหมายความว่า|เราในฐานะ|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |จะต้องเปลี่ยนแปลง|บทบาทตนเอง|ให้เป็นผู้สร้างสรรค์|นวัตกรรม |ตัวแทนสร้างความเปลี่ยนแปลง| และผู้ประสานงาน|เพื่อช่วยให้พนักงาน|เท่าทันทุกสถานการณ์|และพลิกโฉมตนเอง|ให้ทันแนวคิดดิจิทัลนี้"| อภิรดี ประวีณวงศ์วุฒิ| ผู้เชี่ยวชาญ|ด้านทรัพยากรบุคคล|ระดับอาวุโส| ผู้ใช้สำคัญ|และหัวหน้าโครงการ|ของบริษัท บางจากให้สัมภาษณ์||

|||คุณอภิรดีประวีณวงศ์วุฒิผู้เชี่ยวชาญ||
|||ด้านทรัพยากรบุคคล|ระดับอาวุโส|และผู้นำโครงการ Digital HR |ของบริษัท บางจาก||

|||ข้อมูลเพิ่มเติม||

|||ที่ Alight เราคิดใหม่|เพื่อคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของคุณ|และองค์กร||

|||ติดต่อเรา||